Klinikkens historie

Tilblivelsen af lægeklinikken Tangevej

I mange år bestod lægedækningen i Ribe blandt andet af flere solo-praksis.

Med tiden blev de praktiserende læger i disse solo-praksis pensionsmodne, og der skulle findes nye løsninger.

Således stoppede praktiserende læge Leif Kamp 1. oktober 2013. I de følgende 2 år blev klinikken i Saltgade drevet af regionen (en såkaldt regionsklinik), som blev passet af forskellige vikarlæger.

I september 2015 overtog speciallæge i Almen Medicin Rune Pallesen denne regionsklinik, og pr. 1. december 2016 flyttede han og personalet i de nye lokaler på Tangevej 6C

Rune Pallesen blev den egentlige grundlægger af Lægeklinikken Tangevej.

Sidenhen stoppede praktiserende læge Poul Kulmbach i sin solopraksis d. 1. april 2017 og dernæst praktiserende læge Palle Rabjerg d. 1. december 2017. Dermed blev der tilknyttet 4200 patienter til Lægeklinikken Tangevej. På det tidspunkt var Rune Pallesen eneejer af klinikken. Ved hjælp af dygtige uddannelses-læger og læger, som kom på konsulent-basis, blev klinikken drevet videre indtil et planlagt kompagniskab kunne finde sted i november 2018.

Således indtrådte Speciallægerne i Almen Medicin Thomas Ploug og Morten Thomsen i kompagniskab med Rune Pallesen d. 1. november 2018.

Efter mange år som praktiserende læge valgte Rune Pallesen så at stoppe d. 1. september 2019 for arbejdsmæssigt at trappe ned forud for sin pension.

Siden er Speciallæge i Almen Medicin Gitte Styhm Kristensen også blevet en del kompagniskabet fra 1. marts 2020

I dag drives lægeklinikken Tangevej dermed dygtigt videre af Thomas Ploug, Morten Thomsen og Gitte Styhm Kristensen.

Klinikken har i dag 9 faste medarbejdere: 3 praktiserende læger, 2 lægesekretærer, 3 sygeplejersker og 1 bioanalytiker.
Derudover er der løbende uddannelseslæger og andet sundhedspersonale under uddannelse tilknyttet lægeklinikken.